Redenou.

Mala Persona

“Mala Persona”

Retenir el missatge trobat sobre un objecte abandonat. Quadre emmarcat.

Any 2019

Fotografies: Passeu passeuMalaPersona_GuillemCeladaMalaPersona_GuillemCelada

MalaPersona_GuillemCelada

MalaPersona_GuillemCelada

MalaPersona_GuillemCelada