Redenou és un projecte que es vertebra en dues direccions: d’una banda la cerca, localització i documentació de peces de disseny industrial, interiorisme i arquitectura de la segona meitat del segle XX, època coneguda com a modernitat de segona generació; de l’altra, la restauració i posada en circulació dels objectes recuperats que tenen un especial interès, tant a nivell formal com estètic o contextual. El projecte s’interessa per produccions generades per professionals i empreses en un context ideològic, social, polític i econòmic concret, les dècades dels anys cinquanta, seixanta i setanta a Catalunya, i per extensió a la resta de l’Estat.

La intenció dels seus impulsors és que Redenou sigui un complement a una historiografia del disseny poc desenvolupada que, en trets generals, no té en compte continguts fora de l’“oficialitat” del disseny. Existeixen produccions d’interès que han quedat en un segon pla dins del mateix discurs historiogràfic, així que Redenou pretén crear un arxiu que tingui en compte aquestes peces, autors i experiències oblidades o poc aprofundides, i així deixar constància d’uns treballs avantguardistes creats en un context hostil a la modernitat, que en altres països esdevenia amb “naturalitat”. La voluntat de l’equip de Redenou és posar en valor aquest treball estudiant peces que per les seves característiques i context siguin reveladores del mateix moment. Consideren aquestes produccions com una forma d’entendre la cultura material, més enllà d’esteticismes. Redenou se centra essencialment en el racionalisme i la seva excel·lència dins d’una producció minoritària, local i política per necessitat. Amb la publicació d’aquest treball repassarem empreses, fàbriques, dissenyadors i productors, des de les peces més desconegudes als treballs poc mostrats dels “noms propis” ja reconeguts oficialment.

hola@redenou.com
677091489
Facebook
Instagram